Cerkev sv. Mihaela

Cerkev s parkom Alojza Zupanca ter rimskim nagrobnikom v Šmihelu pri Žužemberku.