Cerkev sv. Neže na Lopati

 Cerkev iz 13. stoletja, ki je v notranjosti še vedno taka kot 1706.