Kamniška kajžerca

Polobarjena klobasa, ki temelji na družinskem izročilu kamniškega mesarja Podgorška.