V zibelko kovaštva vabijo bogata tehniška in stavbna dediščina, Kovaški muzej in edinstvena ohranjena kovačnica Vigenjc Vice.

V zibelko kovaštva vabijo bogata tehniška in stavbna dediščina, Kovaški muzej in edinstvena ohranjena kovačnica Vigenjc Vice.