Največja in tehnično najbolje opremljena partizanska tiskarna na Primorskem, v kateri so tiskali Partizanski dnevnik.

Največja in tehnično najbolje opremljena partizanska tiskarna na Primorskem, v kateri so tiskali Partizanski dnevnik.

Nad idrijsko Kamštjo je Scopolijem spominski vrt, kjer so v živo prikazane rastline, ki so jih odkrili in opisali botaniki, delujoči v Idriji.

Nad idrijsko Kamštjo je Scopolijem spominski vrt, kjer so v živo prikazane rastline, ki so jih odkrili in opisali botaniki, delujoči v Idriji.

Hiša iz druge polovice 18. stol. z elementi nekdaj tipične idrijske arhitekture obiskovalce popelje v domače okolje rudarske družine.

Hiša iz druge polovice 18. stol. z elementi nekdaj tipične idrijske arhitekture obiskovalce popelje v domače okolje rudarske družine.

Najstarejša ohranjena zidana gledališka stavba na Slovenskem je danes dom Filmskega gledališča Idrija.

Najstarejša ohranjena zidana gledališka stavba na Slovenskem je danes dom Filmskega gledališča Idrija.

V stavbi je na ogled 29 strojev in naprav, ki so dragoceni primerki tehniške dediščine Rudnika živega srebra Idrija.

V stavbi je na ogled 29 strojev in naprav, ki so dragoceni primerki tehniške dediščine Rudnika živega srebra Idrija.

Prijetna ravninska pot v neposredni bližini mesta, ki popelje mimo imenitnih in edinstvenih naravnih ter tehniških znamenitosti.

Prijetna ravninska pot v neposredni bližini mesta, ki popelje mimo imenitnih in edinstvenih naravnih ter tehniških znamenitosti.

Stavba v klasičnem slogu, v kateri danes domuje idrijska gimnazija je bila osnovana kot prva slovenska realka.

Stavba v klasičnem slogu, v kateri danes domuje idrijska gimnazija je bila osnovana kot prva slovenska realka.

Kraško jezero je naravni spomenik in prvi slovenski muzej v naravi z značilnim »vokliškim« izvir.

Kraško jezero je naravni spomenik in prvi slovenski muzej v naravi z značilnim »vokliškim« izvir.