15 metrov dolg, 8 metrov visok in 3 metre šorok naravni most na Mežakli je nastal zaradi erozijskega delovanja vode in preperevanja različno odpornih kamnin.

15 metrov dolg, 8 metrov visok in 3 metre šorok naravni most na Mežakli je nastal zaradi erozijskega delovanja vode in preperevanja različno odpornih kamnin.

Partizanska bolnišnica na Mežakli

Zaklonišče kurirjev in borcev v drugi svetovni vojni, imenovana tudi ambulanta D, ki je okupator ni uspel odkriti.

Savske jame so dokaz močno zakoreninjene rudarske tradicije, ki je preživela skoraj 800 let; deloma je ohranjen najnižji izvozni Korelnov rov.

Savske jame so dokaz močno zakoreninjene rudarske tradicije, ki je preživela skoraj 800 let; deloma je ohranjen najnižji izvozni Korelnov rov.

Pred več kot dvesto leti je botanik Karel Zois, brat fužinarja Žige, našel rumenocvetno mačeho, pozneje imenovano zoisova vijolica, ki raste samo na pobočjih Karavank.

Pred več kot dvesto leti je botanik Karel Zois, brat fužinarja Žige, našel rumenocvetno mačeho, pozneje imenovano zoisova vijolica, ki raste samo na pobočjih Karavank.

Golica je ena najbolj zelenih gora v Karavankah. Po njej je imenovana svetovno znana polka Na Golici Ansambla bratov Avsenik.

Golica je ena najbolj zelenih gora v Karavankah. Po njej je imenovana svetovno znana polka Na Golici Ansambla bratov Avsenik.

V mesecu maju so sončna pobočja Karavank (vasi Plavški Rovt, Prihodi, Planina pod Golico in Javorniški Rovt) pobeljena z ozkolistnimi narcisami ali ključavnicami.

V mesecu maju so sončna pobočja Karavank (vasi Plavški Rovt, Prihodi, Planina pod Golico in Javorniški Rovt) pobeljena z ozkolistnimi narcisami ali ključavnicami.

Vintgar je veličastna in divja soteska reke Radovne, ki se z mogočnim šumenjem vali čez velike skale. Z mostu se odpira prekrasen pogled na grmeči slap Šum (16m).

Vintgar je veličastna in divja soteska reke Radovne, ki se z mogočnim šumenjem vali čez velike skale. Z mostu se odpira prekrasen pogled na grmeči slap Šum (16m).