V prostorih nekdanje železolivarne je postavljena zbirka Marjana Marinca izjemnih izdelkov te priviligirane železarne.

V prostorih nekdanje železolivarne je postavljena zbirka Marjana Marinca izjemnih izdelkov te priviligirane železarne.

Cerkev sv. Mihaela

Cerkev s parkom Alojza Zupanca ter rimskim nagrobnikom v Šmihelu pri Žužemberku.

Cerkev sv. Neže na Lopati

 Cerkev iz 13. stoletja, ki je v notranjosti še vedno taka kot 1706.

Območje Auerspergove železolivarne na Dvoru

Spomenik tehnične dediščine, ki je bila v 19. stoletju eden največjih industrijskih obratov v Sloveniji.

Tomažev most ljubezni

Leseni most ponovno postavljen 2014, ki povezuje bregova z nekdanjima Zajčevim in Tomaževim mlinom.

Cerkev sv. Roka

Romarska cerkev blagoslovljena 1626 v zahvalo za odvrnitev kuge.

Hiša na drevesih na Loki ob Krki

Postavljena v okviru mednarodnega projekta EASA013 Žužemberk.

Ulici Breg in Nad Miklavžem

Bregu št. 21 rodila prva slovenska filmska igralka v Hoolywoodu Zalla Zarana.