Podelitev priznanj za uspešno prenovo objektov kulturne dediščine

Vabljeni na razglasitev priznanj za uspešno izvedeno prenovo objektov kulturne dediščine v letu 2018.

Priznanja bomo podelili v sredo, 30. januarja ob 14.00 v Jakčevem domu v Novem mestu.

S podelitvijo priznanj zaslužnim lastnikom se Združenje zgodovinskih mest Slovenije s partnerji priključuje zaključku evropskega leta kulturne dediščine 2018.

Partnerji Šole Prenove: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Združenje zgodovinskih mest Slovenije ter Srednja gradbena, geodetska in okolje varstvena šola Ljubljana smo v prazničnem letu evropske kulturne dediščine dodali svoj prispevek k razvojnemu ohranjanju slovenske arhitekturne dediščine. Med 50 prijavljenimi projekti obnove je ocenjevalna komisija izbrala 17 kakovostno obnovljenih objektov kulturne dediščine, izmer kateri bodo trije prejeli priznanja in sicer:

 • Priznanje za prenovo arhitekture
 • Priznanje za prenovo notranjosti in opreme
 • Priznanje za prenovo in ohranjanje izvirne dejavnosti.

Na prireditvi bo predstavljena tudi monografija Prenove, zgodbe o hišah, v kateri je predstavljenih 17 uspešno prenovljenih objektov kulturne dediščine, izmed katerih bodo najboljši prejeli priznanja.

Oglejte si VABILO.

IZJAVA ZA JAVNOST

O tem, zakaj je stavbna kulturna dediščina pomembna, je svoje misli zapisala Mateja Hafner Dolenc, sekretarka Združenja Zgodovinskih mest Slovenije:

Evropska komisija je leto 2018 razglasila za evropsko leto kulturne dediščine ter ob tem zapisala, da ideali, načela in vrednote, ki so del evropske kulturne dediščine, ustvarjajo skupni vir spomina, razumevanja, identitete, dialoga, kohezije in ustvarjalnosti za Evropo. Kulturna dediščina je za evropsko družbo bistvenega pomena s kulturnega, okoljskega, družbenega in gospodarskega vidika. Državne in lokalne oblasti pa je ob tem tudi spodbudila k prizadevanju za varstvo, ponovno uporabo, vrednotenje in promocijo kulturne dediščine Evrope.

Razvojno varovanje stavbne dediščina, povezano z urejanjem človekovega bivalnega okolja, je prastara dejavnost zaščite, popravljanja, obnavljanja in preoblikovanja
obstoječega. Ne glede na zahtevnost in obseg prenove, od preproste utrditve do zahtevne prilagoditve celote novi uporabnosti, je neizogibno vpletanje novega. V praksi
so uspešni primeri pokazali, da se lahko stari hiši življenje podaljša le z ukrepi, ki so v času prenove sicer sodobni, a potrebni in jih sprejema tudi konservatorska stroka.
Partnerji Šole Prenove smo v prazničnem letu evropske kulturne dediščine dodali svoj prispevek k razvojnemu ohranjanju slovenske arhitekturne dediščine. Zavedamo se, da se z vsako kakovostno prenovo hiše krepijo prizadevanja, povezana z razvojnim varovanjem velikega dela splošne nacionalne kulturne dediščine in prizadevanja,
povezana z ohranjanjem pestrosti slovenskega ozemlja.

Pred nami je monografija PRENOVE, ZGODBE O HIŠAH, kjer je predstavljenih 17 uspešno in kakovostno prenovljenih hiš, objektov kulture dediščine iz različnih okolij, mest in krajev Slovenije. Vendar pa te monografije ne bi bilo brez zavzetih, predanih in odgovornih lastnikov hiš, kajti prav lastniki so prvi in najpomembnejši skrbniki
narodovega bogastva, ki ga predstavlja tudi kulturna dediščina. 

Zato iskrena zahvala tem in še vsem drugim lastnikom kulturnih spomenikov in objektov kulturne dediščine v Sloveniji, ki imajo svoje “stare hiše” preprosto radi, zanje skrbijo in jim vlivajo novo življenje za prihodnja stoletja, kajti kot je zapisal Juhani Pallasmaa: 
»Stavbe in mesta nam omogočajo, da lahko strukturiramo, razumemo in se spominjamo brezobličnega toka realnosti in na koncu koncev prepoznamo sami sebe in se
spomnimo, kdo smo.« (Pallasmaa, Juhani: Oči kože, 2007: str 118) 

Mateja Hafner Dolenc,
Združenje zgodovinskih mest Slovenije

Povabilo k natečaju Refresh Video Art Award

Združenje zgodovinskih mest skupaj s partnerji v projektu REFRESH vabi vse, ki rad ustvarjajo videje, da sodelujejo v natečaju za REFRESH Video Art Award.

K sodelovanju vabimo vse, ki imajo idejo, kako v videu predstaviti:

 • bogastvo kulturne dediščine, njeno izročilo in izpoved njenega stoletnega in tisočletnega bivanja med nami,
 • kulturno dediščino na dinamično mladosten, hkrati brezmejno ustvarjalen način
 • kako umetniki različnih umetniških izrazov: plesom, glasbo, igro, fotografijo, sliko in kipom, …, oživljajo območja dediščine,
 • zgodbo o kulturni dediščini, nastanku, obstoju, razvoju, pa tudi spreminjanju

Žirija bo razglasila zmagovalca ali zmagovalno ekipo, ki bo prejela nagrado v vrednosti 1000 EUR, zmagovalni video pa bo predstavljen širši publiki na evropski ravni.

Natečaj bo trajal od 20. decembra 2018 do 30. septembra 2019, zmagovalec pa bo objavljen po 31. oktobru 2019 po kriterijih, objavljenih v razpisnih pogojih.

Oglejte si celoten razpis

Za več informacij, se lahko obrnete na euprojectrefresh@gmail.com.

Več o projektu REFRESH:

”REFRESH – Young Art(ist)s Refreshing Heritage Sites” je projekt iz posebnega razpisa Evropske unije – program Ustvarjalna Evropa, ki je bil v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 objavljen z namenom spodbujanja zavedanja o pomenu in ohranjanju kulturne dediščine Evrope. Združenje zgodovinskih mest Slovenije je edini predstavnik iz Slovenije, ki je na razpisu uspel kot vodilni
partner. Skupaj s parterji ITACA – Local Development Association iz Italije, Complexul Muzeal National Moldova iz Romunije in Fundación Universitaria San Antonio Murcia iz Španije bo z izvajanjem v projektu zastavljenih ciljev povezoval mlade umetnike, ki bodo s svojo ustvarjalnostjo osvežili dediščino in dobili prostor za umetniško izražanje.

Glavni cilj projekta, ki se bo zaključil konec leta 2019, je približati kulturno dediščino sodelujočih mest in regij ljudem, proslaviti njeno raznolikost in deliti njeno vrednost s prihodnjimi generacijami. Eden od načinov za dosego cilja je razpis in izvedba natečaja Refresh Video Art Award.

Vabljeni na kamnoseško delavnico

Pod okriljem Šole prenove, bo 12. in 13. novembra 2018 potekala kamnoseška delavnica na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli v Ljubljani. Prvi dan bodo predavatelji spregovorili o kamnu kot osnovnem  materialu stavbarstva, drugi dan pa sledi praktični del delavnice.

Kamen je osnovni in najstarejši material, ki ga je že prazgodovinski človek uporabljal za svoje prve »gradnje«.  Zaradi njegovih geomehanskih lastnosti pa so se več tisoč let stare kamnite konstrukcije, kasneje pa že prave stavbe, ohranile vse do danes. V zadnjih stoletjih pa so izjemni kamnoseški mojstri, pravi umetniki kamna, iz kamna izdelali oz. izklesali tudi pravo kamnito okrasje, ki še danes bogati mnoge naše stavbe.

To vse nam dokazuje, da je kamen v stavbarstvu nepogrešljiv, njegova uporabnost pa izjemno široka. In prav to je tudi razlog, da vsako leto v program Šole Prenove vključimo tudi kamnoseško delavnico.

Praktični del bo letos prvič potekal v pravi kamnoseški delavnici, Srednje gradbene, geodetske in okolje varstvene šole Ljubljana, kjer bomo med drugim spoznali tudi osnovno kamnoseško orodje. Udeleženci delavnice pa se bodo pod vodstvom mentorja preizkusili v izdelavi enostavnega kamnitega elementa oz profila.   

Več o delavnici >>

Kamnoseška delavnica

Študijska tura Zgodovinska mesta in vino

V času praznovanja sv. Martina bodo zgodovinska mesta obiskali predstavniki turističnih agencij, turistični novinarji in blogerji iz italijanskega turističnega trga.

Tura, ki bo potekala med 8. in 11. novembrom, bo zadnja od štirih študijskih tur, ki so jih zgodovinska mesta z namenom promocije turistične ponudbe zgodovinskih mest na področju Italije organizirala v sodelovanju z Gorazdom Skrtom, dolgoletnim predstavnikom STO v Milanu. Tokratna pot bo udeležence študijske ture vodila po mestih, ki ležijo v bogatih vinorodnih pokrajinah, obiskali bodo Celje, Šentjur, Slovenske Konjice in Ptuj.

Glede na letošnjo dobro letino in kakovostno vino bo martinovanje letos še bolj veselo in druženje še bolj prijetno, kar bo prav gotovo dobra popotnica tudi za uspešno izvedbo študijske ture.

 

Skupščina Združenja zgodovinskih mest Slovenije v Radovljici

Na povabilo župana Občine Radovljice Cirila Globočnika je 24. oktobra v Radovljici potekala skupščina Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki so se je udeležili predstavniki vseh mest članic Združenja.

Na skupščini so sprejeli poročilo o delu v letu 2018 in ugotovili, da je bil zastavljen program v celoti izveden. Glavnina aktivnosti članic je bila letos  namenjena turistični promociji mest in kulture je bila izvedena v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Sprejeli so tudi program dela za leto 2019, kjer bo v letu kulture v slovenskem turizmu ponovno velik poudarek  na promociji zgodovinskih mest v sodelovanju s STO.

Na predlog župana Radovljice so župani mest članic sprejeli tudi sklep, da bodo skupaj kandidirali za nepovratna evropska sredstva na področju trajnostne mobilnosti.

V Združenje zgodovinskih mest  Slovenije so na skupščini uradno sprejeli Občino Šentjur in Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia iz Celja.

Predstavniki zgodovinskih mest v Radovljici

REFRESH: Mladi umetniki oživljajo kulturno dediščino

REFRESH: Young art(ist)s refreshing heritage sites je projekt, ki se je začel v poletnih mesecih Evropskega leta kulturne dediščine in je sofinanciran s pomočjo Evropske komisije v program Ustvarjalna Evropa. V projektu sodelujejo štiri organizacije iz štirih držav, vodilni partner projekta je Združenje zgodovinskih mest Slovenije.

V okviru aktivnosti projekta so bili in še bodo v štirih državah v letih 2018 in 2019 organizirani tedenski REFRESH HERITAGE WEEK (RHW), ki mladim umetnikom iz štirih držav omogočijo sodelovanje pri uresničevanju ciljev projekta – da “osvežijo” kulturno dediščino izbranih mest.

Tedne RHW z izbranimi umetniki iz štirih držav projektnih partneric so tako s pomočjo obstoječih dogodkov organizirali v Sloveniji na Ptuju, v Italiji v širši okolici mesta Abruzzi in v mestu Iasi v Romuniji. Zadnji dogodek v letu 2018 bo zaključni dogodek leta, ki je posvečeno Evropski kulturni dediščini. Mladi umetniki iz štirih držav se bodo konec novembra zbrali v španski Murcii, kjer jih bodo pod svoje okrilje vzeli partnerji katoliške universe UCAM. V okviru festivala Urban Ct Fest” bodo osvežili izbrano kulturno dediščino in k soustvarjanju dogodka na svoj način privabili novo in staro publiko.

Iz Slovenije gredo v okviru projekta REFRESH v Španijo trije mladi plesalci iz Jesenic, Kamnika in Kranja, ki so izvrstni v plesnih zvrsteh HIP HOP in Break Dance: Roman Urek, Miha Ječnik in Kristjan Debelak.

 

Slovenski dan kulture v Bruslju

V sredo, 26. septembra se bodo Zgodovinska mesta Slovenije predstavila v središču Bruslja.

Mesta, povezana v Združenje zgodovinskih mest Slovenije, v počastitev evropskega leta kulturne dediščine in kulture v slovenskem turizmu, bomo v Bruslju, kot središču Evrope, predstavila živo, bogato in raznoliko kulturo ter žlahtnost kulturne dediščine naših mest. 
Slovenski dan kulture v Bruslju bo namenjen tudi turistični promociji Slovenije in še posebej zgodovinskih mest. Predstavitev organizira Združenje zgodovinskih mest Slovenije v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo.

Prireditev bo potekala v sredo, 26. septembra 2018, od 12. do 15. ure na trgu Esplanade pred Evropskim parlamentom v Bruslju.

V programu bodo sodelovali:

 • Big band Glasbene šole Marjana Kozine, Novo mesto
 • Ansambel Il terzo suono, Piran
 • Harmonikar Laurent Africano
 • Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki
 • Društvo kmečkih žena, Metlika
 • Konzorcij Cviček z.o.o., Kostanjevica na Krki

Program bo povezovala Mojca Mavec.

Za pomoč in podporo pri pripravi slovenskega dne kulture v Bruslju se zahvaljujemo:

 • Veleposlaništvu RS v Bruslju,
 • slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu,
 • stalnemu predstavništvu RS pri Evropski uniji
 • Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju v Bruslju

Zgodovinska mesta na sejmu v Celju

Med 11. in 16. septembrom se Združenje zgodovinskih mest Slovenije predstavlja na sejmu v Celju. Vse dni sejma boste lahko spoznavali slovenska stara mestna jedra in spoznali njihovo bogato kulturno in turistično ponudbo.

Posebna doživetja na sejemskem prostoru pripravljajo mesta Celje, Šentjur, Tržič, Novo mesto, Koper in Laško.

Tematske predstavitve:

 • torek, 11. september:
  Digitalno doživetje Srednjega veka (Občina Celje)
 • sreda, 12. september:
  Zgodbe o znamenitih Šentjurčanih (Občina Šentjur)
 • četrtek, 13. september: 
  Čevljarska delavnica (Občina Tržič in Tržiški muzej)
 • petek, 14. september:
  Dediščina Novega mesta (Dolenjski muzej in Zavod Novo Mesto)
 • sobota, 15. september: 
  Kulinarična ponudba Kopra (Mestna občina Koper)
 • nedelja, 16. september:
  Kulturna ponudba mesta Celje (Zavod Celeia)

Septembra se bodo zgodovinska mesta predstavila v Bruslju

26. septembra bo v Bruslju potekal »Slovenski dan kulture v Bruslju«

Predstavitev v Bruslju bo tretji, zadnji, letošnji dogodek združenja na tujem trgu. Prva dva sta potekala v sklopu turističnih sejmov in borz v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, zadnji pa bo potekal v sodelovanju z veleposlaništvom Republike Slovenije v Bruslju.

Slovenski dan kulture v Bruslju bo potekal v okviru evropskega leta kulturne dediščine in prispeval k prepoznavnosti in turistični promociji Slovenije kot raznolike države z bogato naravno in kulturno dediščino, kjer se v mestih odvija pestro kulturno dogajanje. 

Prvi Refresh Heritage Week na Ptuju

Med 5. in 12. julijem je na Ptuju potekal prvi dogodek v okviru mednarodnega projekta REFRESH. 

V okviru Festivala Art Stays je poteklo prvo srečanje osmih mladih umetnikov iz partnerskih držav, ki so s svojimi delom in kreativnostjo obogatili festival. Navdih za njihove kreacije je bila bogata kulturna dediščina Ptuja, nastalo je osem umetniških del od video filma, do ilustracije in slikarskih del, za  vse umetnine so bili inspiracija  ptujski kurenti. Otvoritev razstave nastalih del je bila 11. julija je bila otvoritev razstave nastalih umetniških del mladih umetnikov v okviru Refresh Heritage Week.

Istega dne je potekala tudi tiskovna konferenca ob zaključku kreativnega ustvarjanja mladih umetnikov na Ptuju. Ob tem je podžupan Mestne občine Ptuj, Gorazd Orešek, pozdravil partnerje projekta in delil zadovoljstvo, da Ptuj gosti mlade umetnike v okviru projekta Refresh. Maša Ekar iz Creative Europe Desk iz Ljubljane je predstavila razpis Ustvarjalna Evropa, mlada slikarka Iona Palmar je delila izkušnjo  ustvarjanja mladega umetnika v okviru Refresh tedna na Ptuju, Mateja Hafner Dolenc pa je predstavila vsebino in cilje projekta REFRESH.

Predstavili so se tudi partnerji projekta: Coralia Costas in Cristian Ungureanu iz Romunije in Antonella Fabri iz Italije.