Promocijske aktivnosti zgodovinskih mest evropskem letu kulturne dediščine in letu kulture v slovenskem turizmu

V letu 2018, evropskem letu kulturne dediščine in letu kulture v slovenskem turizmu smo  zgodovinska mesta za dodatno in načrtno promocijo mest in kulture v mestih v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo pripravila obsežen program promocijskih aktivnosti, ki vključuje: sodelovanje na turističnih sejmih in borzah v tujini, pripravo in tisk katalogov mesta kulture, posneli bomo nov promocijski film, sodelovali v študijskih turah za novinarje in turistične operaterje ter se aktivno vključili v digitalno kampanjo, ki jo ob letu kulture vodi slovenska turistična organizacija.

Na 34 večjih prireditvah v zgodovinskih mestih se bo letos predstavilo kar 65 turističnih ponudnikov

Zgodovinska mesta nadaljujejo projekt gostovanj mest ter predstavitve njihove turistične ponudbe in ponudnikov na največjih prireditvah, ki potekajo v mestih članicah. Projekt poteka že peto leto in vsako leto je vključenih več prireditev in več gostovanj turističnih ponudnikov. Projekt imenovan »Prireditve 2018« je namenjen promociji zgodovinskih mest in turističnih ponudnikov na domačem trgu. Odziv ponudnikov je vsako leto večji in tako se bo letos na 34 prireditvah v 17 članicah Združenja predstavilo kar 65 turističnih ponudnikov.   

Prva prireditev, ki bo gostila turistične ponudnike bo Prešernov smenj 8. februarja, glavnina prireditev se bo zvrstila v poletnih mesecih, zaključujemo pa s prireditvami veselega decembra v Novem mestu in še mnogih drugih mestih.

Vabljeni na obisk mest, kjer je zanimivo dogajanje za staro in mlado skozi vse leto.