123

321


123

1. Člen

(Organizator)
Organizator nagradne igre je Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre je April 8 d.o.o., Hrvaška ulica 16, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju izvajalec).