zgodbe preteklosti / 9. maja 2022

General Ivan Lenkovič

Kar  200 let je Kranjska živela v strahu pred turškimi vpadi. Najhujše posledice je občutila Bela krajina, ki se je soočala s  plenjenjem, požigi, poboji in zasužnjenjem prebivalstva.Njeno varnost je zagotovil šele general Ivan Lenkovič. Po rodu je bil iz Like in je pripadal delu hrvaškega plemstva, ki se je  pred Turki umaknilo na Kranjsko. Njegova glavna gradova sta bila Otočec in Pobrežje. Turški vpadi so leta 1549 vzpodbudili Lenkoviča za utrjevanje meje in k izgradnji gradu Pobrežje. Gradnjo je podprlo kranjsko plemstvo. Ker je bila v interesu deželnega kneza, je bil grad utrjen že leta 1555. Z naselitvijo Uskokov v okolici gradu, je Lenkovič še dodatno okrepil obrambo Bele krajine.

Oglejte si Metliko