Metlika

MESTO MNOGOTERIH OBRAZOV


Kje dandanes iskati raj, če ne v odmaknjenih in neokrnjenih pokrajinah, kjer se prepletajo spokojnost, drugačnost ter bogata naravna in kulturna dediščina? Zato dobrodošli v osrčju Bele krajine, kjer se med Gorjanci in reko Kolpo skriva starodavna Metlika. Dovolite, da se Vas dotaknejo njena pestra zgodovina, kultura in prijazni ljudje.

Metlika

TIC METLIKA

Kaj videti v tem mestu?

Spoznajte mesto


Kulturni običaji, kulinarične posebnosti

Vsak letni čas ponuja drugačne poglede na enkrat belo, drugič zeleno ali jesensko pisano pokrajino.

Belokranjski muzej Metlika
Stalna razstava Belokranjskega muzeja v metliškem gradu ima naslov Življenje ljudi v Beli krajini od prazgodovine do sredine 20. stoletja.

Galerija Kambič Metlika
Zbirko nacionalnega pomena sestavljajo kulturnozgodovinski predmeti in likovna dela različnih slovenskih umetnikov – od generacije realistov in impresionistov do zdaj živečih ustvarjalcev. ustvarjalcev.

Rosalnice – Romarsko središče Tri fare
Romarski kompleks se odlikuje po treh gotskih cerkvah, stisnjenih znotraj visokega pokopališkega obzidja.

Soseska zidanica Drašiči
Soseska Drašiči je poseben način povezovanja vaščanov v vaški skupnosti ali srenji. V zidanici, ki je zbirni prostor vaške skupnosti, so hranili med člani soseske nabrano vino, to pa so nato posojali vaščanom in ga tudi prodajali.

Stičišče večjega števila ver
Bela krajina je območje, kjer se že tisočletja pojavljajo različna verovanja. Tu najdemo ostanke stare halštatske vernosti, rimske poganske in zgodnjekrščanske vere, staroslovanske, zahodnorimske, vzhodnobizantinske in protestantske krščanske vere.

Mestni trg
Na Mestnem trgu so rojstna hiša kiparja Alojza Gangla (1859–1935) in književnika Engelberta Gangla (1873–1950), nekoč delujoča Wachova lekarna (1886), v katero je vzidan relief Svete Trojice, ki je zaščitnica lekarniške dejavnosti, in prva Narodna čitalnica na Dolenjskem (1865).


V primeru dodatnih vprašanj nas kontaktirajte ali obiščite spletno stran posameznega mesta.