O združenju


Združenje zgodovinskih mest Slovenije je bilo na predlog županov Idrije, Kopra, Pirana, Ptuja, Škofje Loke in Tržiča ustanovljeno na slavnostni skupščini na Ptuju 12. junija 2001.

V uvodu pogodbe o ustanoviti in delovanju Združenja zgodovinskih mest Slovenije so takrat zapisali, da ugotavljajo, da občine, ki imajo na svojem območju stara mestna jedra razglašena za kulturni spomenik ter družbe in organizacije, ki sodelujejo pri prenovi starih mestnih jeder in kulturne dediščine s ciljem iskanja načinov in možnosti izvajanja prenove – ohranitve in oživitve starih mestnih jeder, razvijanja strategije skupnega trženja z namenom povečanja ozaveščenosti, da so zgodovinska mesta umetnostni zaklad in turistična privlačnost ter spoznanja, da ohranjanje kulturne dediščine omogoča gospodarski in družbeni razvoj in z namenom vključitve Združenja v Evropsko združenje zgodovinskih mest in pokrajin, ustanavljajo Združenje zgodovinskih mest Slovenije.

Združenje zgodovinskih mest Slovenije je bilo tako ustanovljeno le nekaj mesecev po ustanovitvi Evropskega združenja zgodovinskih mest in pokrajin. To govori o veliki volji in viziji ter hkratnem zavedanju, županov in občinskih uprav, da le povezano in skupno delovanje ter izmenjava dobrih in manj dobrih izkušenj občin in zgodovinskih mest s podobnimi problemi, izzivi in idejami vodi k uspešnejšemu delu, boljšim rešitvam in s tem razvoju naših zgodovinskih mest.

V  letih delovanja so se Združenju zgodovinskih mest Slovenije pridružili Brežice, Celje, Črnomelj, Jesenice, Kamnik, Kranj, Kostanjevica na Krki, Metlika, Novo mesto, Radovljica, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjur in Žužemberk, kar govori o tem da je bilo delovanje Združenja slišano, odmevno in predvsem uspešno. Vsake nove članice smo veseli in ponosni, kajti več nas je, bolj se sliši naš glas in naše delovanje je lahko uspešnejše tako v dobro naših mest članic, kot tudi naših prebivalcev.

OGLEJTE SI MESTA

STRATEŠKI NAČRT TRŽENJA ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE 2025+ (z akcijskim načrtom 2021-2024)

Združenje zgodovinskih mest Slovenije je sprejelo strateški načrt trženja za obdobje 2021 – 2024.

Celoten načrt si lahko preberete TUKAJ.