zgodbe preteklosti / 9. maja 2022

Ivan Navratil, urednik, jezikoslovec, narodopisec

Rojen  5. marca 1825 v Metliki, umrl 28. novembra 1896 na Dunaju.

Po očetu je bil češkega rodu, mati je bila Belokranjka. Licej v Ljubljani je zaključil leta 1845, nato nekaj časa študiral bogoslovje. Od leta 1846 je služboval v Ljubljani, leta 1851 pa je postal uradnik in prevajalec na najvišjem sodišču na Dunaju.

Zbiral je jezikovno in etnološko gradivo ter ga primerjal s pojavi od drugod.   V Letopisu Matice slovenske je objavljal obširne razprave. Znan je njegov spis o  delu Jerneja Kopitarja. Prizadeval si je tudi za uveljavitev slovenskega knjižnega jezika.

Njegovo ime  nosi edino folklorno društvo v občini Metlika.

Metliško obredje

Ivan Navratil je v časopisu Vedež leta 1849 prvi omenil ples, ki so ga plesali ob praznovanju velike noči, vuzma..

Del metliškega obredja je metliško kolo, ki sodi med najstarejše plesno izročilo na Slovenskem. Značilnost izvajanja metliškega obredja je plesanje le ob petju in brez instrumentalne spremljave.

Od leta 1992 ga na velikonočni ponedeljek ponovno izvaja Metliška folklorna skupina Ivan Navratil na Trgu svobode v starem mestnem jedru Metlike. Od leta 2013 so Vuzemski plesi in igre v Metliki zaradi svoje izjemnosti vpisani v Register žive kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.

Oglejte si Metliko