zgodbe preteklosti / 9. maja 2022

Maks Pleteršnik

Maks Pleteršnik se je rodil leta 1840 v Pišecah. V zgodovino slovenskega naroda se je zapisal s svojim najpomembnejšim delom: Slovensko-nemškim slovarjem. Pred njim so to poskusili storiti že drugi slovenski jezikoslovci, med njimi tudi Fran Levstik, vendar so nad dolgotrajnim delom obupali. Pleteršnik se je dela lotil z vso resnostjo in veliko ljubeznijo, saj se je zavedal pomena slovarja za Slovence. Pripravljal ga je v rojstnem kraju, ki mu je nudil potreben mir za potrpežljivo delo.

Z izdajo slovarja (prvi del 1893 in drugi del 1894) je okronal stoletna prizadevanja Slovencev, da bi imeli čim bolj popoln slovensko-nemški slovar.

Maks Pleteršnik je v rojstnih Pišecah leta 1923 tudi umrl. Njegovo ime ponosno nosi tamkajšnja osnovna šola. Pomen Pleteršnikovega življenjskega dela in njegovo življenje je na ogled v Pleteršnikovi domačiji, ki ga upravlja Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maksa Pleteršnika Pišece – Društvo Pleteršnikova domačija Pišece.

Oglejte si: PLETERŠNIKOVA DOMAČIJA PIŠECE

   

Obiščite Celje