Trnič

Velikoplaninski slani sir hruškaste oblike, okrašen z rezljanimi »pisavami«.