novice / 6. junija 2024

Delavnica suhozidne gradnje v Škofji Loki

V partnerskem projektu Šola prenove skupaj z Občino Škofja Loka prirejamo delavnico suhozidne gradnje. Ta bo na dveh lokacijah v Škofji Loki potekala od 17. do 20. junija.

Suhozidna gradnja je od l. 2018 vpisana na reprezentativni seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine človeštva. Opredeljena je kot veščina zidanja brez uporabe veziva, pri kateri z odbiranjem razpoložljivega lokalnega kamna, pridobljenega s čiščenjem in urejanjem zemljišč, ter ob razumevanju skladnje nastajajo različni tipi trdnih kamnitih objektov.

Tehnike suhozidne gradnje na Slovenskem ne poznamo le na Krasu, temveč tudi v drugih regijah, tako na podeželju kot v mestih. Zaradi priročnosti izvedbe je široko razširjena na vrtovih, ob cestah in kolovozih, med pašniki v odprti krajini. Kako suhozidno gradnjo raziskujejo v Triglavskem narodnem parku, kakšne izkušnje z obnovami imajo na Gorenjskem in v občini Škofja Loka ter kako pristope k ohranjanju te tehnike razširiti na celotno področje Slovenije, se bomo pogovarjali in praktično preizkušali na delavnici v Škofji Loki.

Načrtovana delavnica Šole prenove se vključuje tudi v obeleževanje 100-letnice podpisa zakupne pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka. Leto 2024 je za Triglavski narodni park, območje Julijskih Alp in slovensko naravovarstvo jubilejno. Obeleževanje 100-letnice poteka pod sloganom Varstvo je obstoj. Gre za opozorilo, da je obstoj naravnih (in kulturnih) vrednot oziroma njihovo ohranjanje za naslednje rodove možno le z varovanjem. Pri tem je (še danes) pomembno lovljenje ravnotežja med ohranjanjem, varovanjem in tradicijo, razvojem, med domačini in obiskovalci. Na delavnico tako vabimo v prvi vrsti mladino, strokovnjake, upravljalce, načrtovalce in lastnike dediščine.

Prijave na delavnico zbiramo na naslovu: info@zgodovinska-mesta.si.

Delavnica je brezplačna.

Program delavnice najdete tukaj.