novice / 25. oktobra 2023

Evropski projekt REVIVE: Oživljali bomo stara mestna središča

V Združenju zgodovinskih mest Slovenije smo bili skupaj s partnerji ponovno uspešni na razpisu Evropske komisije Creative Europe, tokrat s projektom REVIVE, s katerim bomo iskali trajnostne, inovativne in vključujoče rešitve za revitalizacijo zgodovinskih mestnih središč in krajev.

Za Združenje je to velika odgovornost, pa tudi priznanje, da smo uspeli z inovativno idejo in dobrim projektnim partnerstvom in pridobili sredstva za projekt – še posebej zato, ker proračun projekta občutno presega vrednost našega letnega proračuna. Uspeh na razpisu tako kaže tudi veliko zaupanje evropske agencije v delo Združenja, v prid temu pa tudi naše reference, saj je to že četrti zaporedni projekt, pri katerem Združenje nastopa kot vodilni partner. Vrednost projekta znaša skupno 1.420.017 evrov, trajal bo 1. novembra 2023 do 30. novembra 2025 (24 mesecev).

Kaj je projekt REVIVE

Projekt REVIVE obravnava izzive zgodovinskih mest, med katerimi izpostavi problem praznih stavb, ki so sicer objekti kulturne dediščine ali celo kulturni spomeniki, vendar zaradi neuporabe počasi propadajo. Z novo kreativno kulturno iniciativo, v katero vključujemo mlade, bomo poiskali novo življenje in nove vsebine ter tako predstavili potencial izbranih stavb za preobrazbo življenje mesta in njihovih prebivalcev. Izbrane so stavbe v štirih zgodovinskih mestnih središčih Romunije, Finske, Španije in Slovenije. Pridruženi partner pri projektu je Občina  Tržič, vendar bomo v sklopu projekta povabili k sodelovanju v projektu vsa zgodovinska mesta.

Cilji projekta

  1. Razvoj in preizkušanje inovativnih trajnostnih in vključujočih rešitev za oživljanje starih zgodovinskih mest in krajev, ki temeljijo na medkulturnem in medsektorskem eksperimentiranju, ki ga navdihuje kulturna dediščina.
  2. Vključevanje mladih ustvarjalnih talentov in krepitev njihove kompetenc za inovativnost in participativno soustvarjanje na podlagi trajnostnih načel.
  3. Spodbujanje kulturnih vrednot, potencialov in perspektiv propadajočih zgodovinskih mest kot prihodnjih trajnostnih in vključujočih življenjskih mest.

Partnerji

  • Združenje zgodovinskih mest Slovenije, kot vodilni partner in koordinator projekta,
  • Regionalni muzej Complexul muzeal national Moldova Iasi (Romunija),
  • Univerza Fundacion Universitaria San Antonio (Španija),
  • Univerza Turun Ammattikorkeakoulu Oy (Finska),
  • nevladna organizacija Culture Hub Croatia – Platforma za edukaciju kreativnost i poticanje razvoja kroz kulturu (Hrvaška),
  • Razvojna agencija ITACA, Il territorio al centro dell’attenzione – associazione per lo sviluppo locale (Italija).

Predvidene aktivnosti

V projektu bomo predstavili štiri zgodovinska mestna središča Slovenije, Romunije, Španije in Finske, v katerih bodo mlade kreativne ekipe iz šestih držav skupaj z domačini iskale nove ideje in preizkušale kreativne rešitve v realnem okolju. Razvili bomo metodologijo, ki bo temeljila na živem laboratoriju, inkluziji, družbenih inovacijah in novem evropskem bauhausu. Krepitev zmogljivosti za mlade talente in medsektorsko strokovno skupnost, skupaj s poglobljeno oceno eksperimentov, bo podpirala vzajemno učenje in izmenjavo.

Dodana vrednost, pa hkrati tudi nadgradnja projekta je naša odločitev, da bomo projektno vsebino, oblikovanje oblikovanju skupin mladih ustvarjalcev razvili po vseh zgodovinskih mestih, ki se bodo odzvala in želela sodelovati v zanimivem projektu, v katerem bomo razvijali metodologijo živega laboratorija, vključevanja javnosti za razvoj zgodovinskih mest ter povečanje kompetence ciljnih skupin za trajnostno in vključujočo revitalizacijo mestnih središč.

Ob koncu bo nastal tudi priročnik REVIVE z navodili za prihodnje usmerjanje.