novice / 3. junija 2020

KULTURA V TURISTIČNI PONUDBI ZGODOVINSKIH MEST

Kranj, stolp Škrlovc

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 turistični produkt »Kultura« uvršča med nosilne turistične produkte slovenskega turizma, saj ima pomemben vpliv tako na prepoznavnost države v tujini, kot na prihodke iz naslova turizma. Kultura predstavlja enega izmed osnovnih motivov za potovanje tujih turistov, hkrati pa v okviru drugih turističnih produktov Slovenije prinaša dodano vrednost za turista v vsaki od štirih makro destinacij Slovenije. 

Turistični produkti morajo prispevati k uresničevanju vizije Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja za zahtevnega turista. V zgodovinskih mestih še ne razvijamo ponudbe in doživetij z višjo dodano vrednostjo v zadostni meri. 

Zato bomo v letošnjem letu izvedli 4 izobraževanja v obliki delavnic , katerih namen je zasnovati usposabljanje prilagojeno potrebam zgodovinskih mest za pridobitev kompetenc oblikovanja 5-zvezdičnih doživetij. 

 

Prva delavnica je vodila Miša Novak je predstavljala izmenjavo pogledov na polje »kulture« s stališča nosilcev kulturne ponudbe in »turizma« in skušala odgovoriti na vprašanje: kdo so v mestih nosilci kulturne ponudbe, kdo izvajalci, ter ali je vzpostavljeno sodelovanje med enimi in drugimi področje ter kakšna so pričakovanja glede sodelovanja  na obeh straneh. 

Delavnica je bila zelo dobro obiskana in udeleženci so v medsebojni izmenjavi mnenj opravili dober uvod v naslednjo delavnico.