novice / 8. decembra 2022

O prihodnosti starega mestnega jedra Metlike

V Metliki so začeli že pred časom razmišljati o usmeritvi v kulturni turizem, katerega del je tudi prenova zgodovinskega mestnega jedra. Da bi odprli širšo javno debato, so na dobro obiskano javno razpravo o usodi metliškega objekta Konzum in mestnega jedra 7. decembra 2022 povabili tri strokovnjake, med katerimi je bila tudi generalna sekretarka Združenja zgodovinskih mest Slovenije Mateja Hafner Dolenc.

Na posvetu v Metliškem gradu sta sodelovala še arhitekt in urbanist doc. Aleksander Ostan, avtor načrtov za prenovo starega mestnega jedra, in Tomislav Čeh, eden od avtorjev nove slovenske strategije slovenskega turizma.
Mateja Hafner Dolenc je poudarila, da je »Združenju v prvi meri pomembno počutje prebivalcev v mestnih jedrih, in iz tega stališča tudi izhajajo naši projekti ter pobude. Eden pomembnejših predlogov Združenja so ustanovitve skladov, ki bi skrbeli za odkupe starih hiš in sofinanciranje prenov.« Z njo se je strinjal tudi Čeh in dodal, da so v mestnih jedrih najpomembnejši stanovalci, v sodelovanju z Združenjem, arhitekti in lokalno skupnostjo pa je treba najti skupno vizijo in rešitve.

Na posvetu so svoje poglede dodali tudi poslušalci, ki so pokazali veliko zanimanje za vprašanje celostnega urejanja starega mestnega jedra, ki je bilo predolgo zapostavljeno. V pogovoru so znova oživele pobude o vsebinah, ki iščejo »svoj prostor« in izhajajo iz potreb prebivalcev, od glasbene šole do metliške knjižnice. Zelo pomembno je, da vsebine, s katerimi bi zapolnili stavbo Konzuma – in tudi druge stavbe v mestnem jedru – prispevajo k utripu Metlike ne le danes, temveč tudi jutri, in ne le za nas, marveč tudi za zanamce, se strinjajo v Zavodu Metlika.