novice / 25. oktobra 2018

Skupščina Združenja zgodovinskih mest Slovenije v Radovljici

Na povabilo župana Občine Radovljice Cirila Globočnika je 24. oktobra v Radovljici potekala skupščina Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki so se je udeležili predstavniki vseh mest članic Združenja.

Na skupščini so sprejeli poročilo o delu v letu 2018 in ugotovili, da je bil zastavljen program v celoti izveden. Glavnina aktivnosti članic je bila letos  namenjena turistični promociji mest in kulture je bila izvedena v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Sprejeli so tudi program dela za leto 2019, kjer bo v letu kulture v slovenskem turizmu ponovno velik poudarek  na promociji zgodovinskih mest v sodelovanju s STO.

Na predlog župana Radovljice so župani mest članic sprejeli tudi sklep, da bodo skupaj kandidirali za nepovratna evropska sredstva na področju trajnostne mobilnosti.

V Združenje zgodovinskih mest  Slovenije so na skupščini uradno sprejeli Občino Šentjur in Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia iz Celja.