novice / 9. marca 2022

ŠOLA PRENOVE se predstavi na Kulturnem bazarju

VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE, KAKOVOSTNA PRENOVA ZA PRIHODNOST je tema s katero se Šola Prenove predstavlja na Kulturnem bazarju, 31. marec 2022  Cankarjev dom, Ljubljana

Šola Prenove, ki jo skupaj izvajajo partnerji Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Univerza Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola, Ljubljana ter Združenje zgodovinskih mest Slovenije se v sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje iz Ljubljane, se letos prvič predstavlja na Kulturnem bazarju, ki predstavlja nacionalni medresorski projekt strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje.

S predavanjem želimo opozoriti na potrebo po vključevanju vsebin s področja varovanja dediščine v izobraževalne programe v osnovnih in srednjih šolah, poklicnega in strokovnega izobraževanja. Predstavili pa bomo tudi potek izobraževanja Šola Prenove, ki ustvarja priložnosti za pridobivanje specialnih znanj potrebnih za ohranjanje, obnovo in prenovo kulturne dediščine.

V drugem delu pa bomo predstavili primer vključevanja področja , predvsem nepremične kulturne dediščine v učni načrt, ki že četrto leto poteka na Osnovni šoli Matija Čopa v Kranju. Na podlagi analiz učnega načrta, usposobljenosti za pedagoško-andragoško delo, poznavanja metodologij ter didaktičnih orodij se ZVKDS aktivno, in s tesnim sodelovanjem z učitelji, vključuje v pripravo in izvedbo kulturnega dne za osnovnošolce. Tako vsako leto izvede za učence prve triade delavnice v starem mestnem jedru, s katerimi učenci lahko nadgradijo že pridobljeno znanje med poukom ter ga obogatijo še s fizično izkušnjo v prostoru. Prav področje nepremične kulturne dediščine je glede na analizirane učne načrte slabše zastopano predvsem zaradi specifičnega strokovnega znanja iz področja arhitekture in gradbeništva, zato smo izdelali nekaj delavnic, ki so usklajene z učnim načrtom posameznega razreda in prilagojene tudi aktualni tematiki posameznega leta.

Na bazarju bomo predstavili primer delavnice za osnovnošolce in primer delavnice prilagojen za predšolsko vzgojo.