novice / 25. novembra 2022

Šola prenove za nove generacije: Kako dediščino spoznavajo norveški učenci?

V sklopu projekta Šola prenove za nove generacije smo obiskali Norveško in se seznanili z izsledki nevrološke znanosti o soočanju s kulturno dediščino in metodami predajanja znanja o kulturni dediščini osnovnošolcem.

Partnerji Šole prenove za nove generacije Združenje zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Univerza na Primorskem – Fakulteta za humanistične študije (UPFHŠ), Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana (SGGOŠ), Osnovna šola Ivana Groharja (OŠ IG), Občina Škofja Loka (OBŠL) in norveška organizacija MAGMA Geopark AS (MAGMA) nadaljujemo izvajanje aktivnosti projekta.

Po uspešni delavnici za učitelje, ki je potekala oktobra v Ljubljani, smo prejšnji teden v okviru študijskega obiska pri norveškem partnerju Geopark Magma Egersund v Flekkefjordu spoznavali metode poučevanja kulturne dediščine v norveških osnovnih šolah. Prvi dan smo si ogledali del območja geoparka, ki je tudi del mreže geoparkov Unesca, in njihove aktivnosti pri varovanju naravne in kulturne dediščine.

Študijski del obiska je bil organiziran v obliki delavnic vzajemnega učenja in izmenjave metod poučevanja o kulturni dediščini. Poseben poudarek obiska je bila predstavitev izsledkov sodobne nevrološke znanosti pri soočenju z dediščino, raba digitalnih orodij in učenje izven učilnice.

V nadaljevanju projekta bomo metode senzoričnega zaznavanja kulturne dediščine in raziskovanje odzivanja na soočenje z dediščino preverili tudi v slovenskih osnovnih šolah.