novice / 30. junija 2018

Uspešno zaključen evropski projekt diStory

Z dogodkom v starem mestnem jedru Radovljice se je zaključil dvoletni mednarodni projekt diStory, Digitalne zgodbe malih zgodovinskih mest.

Projekt, ki je bil financiran s strani Evropske Unije v sklopu razpisa Ustvarjalna Evropa, je trajal dve leti, skupna vrednosti je bila 329.963,96 EUR. Poleg Združenja zgodovinskih mest Slovenije so v projektu sodelovali še občina Fermo iz Italije, občina Topola iz Srbije ter Muzeji radovljiške občine kot vodilni partner v projektu.

Skupaj s prebivalci in mladimi smo v partnerskih mestih poiskali nove, še ne poznane zgodbe in spomine in jih predstaviti s pomočjo novih digitalnih orodij ter jih vključiti v turistično ponudbo mest. V Radovljici je tako na voljo mobilna aplikacija za voden ogled mestnega jedra ter portal, na katerem se beležijo zgodbe domačinov in obiskovalcev mesta.

Del projekta je vključeval tudi mlade, predvsem dijake srednjih šol v zgodovinskih mestih. Ti so spoznavali mesta s pomočjo pametnih telefonov, postali turistični vodiči in režiserji. V 17 zgodovinskih mestih v Sloveniji je nastalo več kot 200 kratkih filmov z naslovom Digitalna zgodba mojega mesta.