novice / 22. marca 2023

Z nevroznanostjo do več kulturne dediščine v šoli

V začetku aprila bomo v okviru projekta Šola prenove za nove generacije opravili zanimivo testiranje, s katerim želimo na inovativen način preveriti in primerjati odzive osnovnošolskih otrok na spoznavanje učne snovi skozi kulturno dediščino. Testiranje bo potekalo ob pomoči strokovnjakov s področja nevroznanosti.

Namen projekta Šola prenove za nove generacije je razviti inovativne metode poučevanja, ki uvajajo elemente kulturne dediščine tako v učilnici kot v naravi, in tako prispevati k izboljšanju učnega procesa. Za boljše razumevanje dinamike in kakovosti učenja bomo uporabili tradicionalna orodja (pisni test) in neinvazivne pripomočke, kot je elektroencefalogram.

3. in 4. aprila bomo na OŠ Ivana Groharja Škofja Loka, ki je tudi partner projekta, izvedli prvi del nevrotestiranja. Pri tem bodo sodelovali italijanski strokovnjaki (podjetje Strobilo) s področja nevroznanosti – interdisciplinarne vede, ki se osredotoča na živčni sistem, preučevanje delovanje možganov in vpliva na vsak vidik tega, kako se ljudje premikajo, razmišljajo in obnašajo. Pod nadzorom učiteljev bodo merili odzive možganov učencev na sprejemanje učne snovi.

Vzpostavili bomo primerjavo podajanja učne snovi za predmet, ki poteka po običajnem scenariju šolskega kurikuluma za osnovne šole, in isto učno snov, ki bo predstavljena in obogatena z vsebinami in primeri iz kulturne dediščine. Pri izbrani šolski uri bodo učitelji uporabljali za ta namen prilagojene in razvite nove didaktične učne pripomočki ter sodobna digitalna orodja, ki jim bodo omogočila bolj slikovito podajanje učne snovi. Predvidevamo, da bo snov tako za učence bolj zanimiva in lažje razumljiva in se jo bodo tudi hitreje naučili oz. zapomnili.

Po opravljeni analizi bomo dobili odgovor, ali je podajanje vsebine ob pomoči kulturne dediščine za učence zanimivo in ali se je s tem tudi spremenil/izboljšal njihov odnos do kulturne dediščine.

S projektom Šola prenove za nove generacije v Sloveniji področje nevroznanosti prvič uporabljamo pri poučevanju oz. podajanju obveznih učnih vsebin v osnovni šoli, s ciljem predstaviti jih na drugačen, dinamičen, zanimiv način, ob tem pa merimo odzive in zadovoljstvo otrok. Analiza rezultatov iz raziskave nam bo dala dragocene podatke in odgovore, s katerimi bomo seznanili Zavod za šolstvo RS. Upamo in si želimo, da jih bo stroka upoštevala pri pripravi prenove izobraževalnih programov – kurikuluma za osnovne šole.

Drugi del testiranja bomo opravili 5. junija, v okviru dnevov dejavnosti, v Arheološkem parku Simonov zaliv. Tudi tam bodo sodelovali učenci OŠ Ivana Groharja.

Nevrotestiranje na Norveškem

Več informacij najdete v pdf dokumentu.