novice / 28. oktobra 2022

ZGODOVINSKA MESTA SO SE ZBRALA V KRANJU

na redni letni skupščini Združenja zgodovinskih mest Slovenije in srečanju s slovenskimi poslanci iz zgodovinskih mest

Župan Matjaž Rakovec je v imenu Mestne občine Kranj gostoljubno sprejel župane in druge predstavnike članic Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki so se udeležili redne letne skupščini, ki je letos potekala v Kranju. 

 

Na dnevnem redu skupščine je bil sprejem poročila o delu in finančnega poročila za leto 2022 ter program dela in finančni načrt za prihodnje leto. 

Leto, ki se zaključuje je bilo za združenje uspešno, izvedene so bile vse predvidene naloge in aktivnosti, mnoge namenjene promociji, predvsem turističnih ponudnikov in atraktivnih vsebin zgodovinskih mest. Velik poudarek je bil namenjen vsebinam povezanim z bogatim izročilom kulturne dediščino in predstavitvi raznolike in dejavne kulture ter  izvrstne kulinarike v zgodovinskih mestih.  

V sezoni 2021/22 so predstavili nov turistično – kulturni produkt: kulturno – gastronomski abonma zgodovinskih mest. 

V prihodnjem letu bodo članice, tudi skladno z novo Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2022-2028, ki produkt kultura in zgodovinska mesta umešča med štiri nosilne produkte slovenskega turizma, namenile še več aktivnosti vključevanju kulturnih vsebin v turistično ponudbo zgodovinskih mest na domačem in tujih turističnih trgih.  

V okviru programa neformalnega  izobraževanja Šola prenove, ki ga izvajajo z namenom osveščanja o pomenu kulturne dediščin, kvalitetni obnovi in prenove ter izobraževanju o starih znanjih in  spretnostih, bo v naslednjem letu  pripravljenih več strokovnih predavanj in šest praktičnih delavnic. Nadaljevali pa bodo tudi program delavnic Šole prenove za mlade,  učence osnovnih šol in dijake srednjih šol, ki je v lanskem letu med mladimi doživel zelo dober odziv.    

Člani skupščine so sprejeli v Združenje tri nove članice: Mestno občino Celje, Občino Črnomelj in Občino Ravne na Koroškem. Izrekli so jim iskreno dobrodošlico ter jim zaželeli uspešno delo. 

Po uradnem delu skupščine, pa je potekalo srečanje s poslanci  državnega zbora, ki prihajajo iz zgodovinskih mest. Vabljeni so bili prav vsi poslanic, odzvalo se jih je devet, pet pa se jih je prijazno opravičilo, ker so imeli delavne obveznosti v državnem zboru. 

Namen srečanja je bilo predstaviti Združenje ter namen in cilje delovanja. Še posebej pa so izpostavili   Pobudo za mestna središča, ki so jo pripravili v Združenju kot apel in klic na pomoč k takojšnjem ukrepanju pri ohranjanju, obnovi in razvoju mestnih središč. 

Stara mestna jedra in mestna središča so v zadnjem času pred veliki pritiski kapitala, ki v mesta vnaša ne mestotvorne vsebine, mesta se zato pospešeno praznijo, poslovni prostori pa zapirajo, zato je nujno ukrepanje, kjer pa bo potrebno sodelovanje različnih strok ter podpora politike. 

Pobudo in predlagane ukrepe so že podprli pristojni odbori državnega sveta in nekatere poslanske skupine državnega zbora ter vsi prisotni poslanci iz zgodovinskih mest.    

Direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj je vse prisotne popeljal na ogled starega mestnega jedra Kranj, rovov pod Kranjem, kjer se že pripravljajo na martinovanje ter obnovljenega zvonika gotske cerkve sv. Kancijana in tovarišev od koder je čudovit pogled na mesto z okolico, »na vse tri verige slovenskih Alp in vse štiri strani neba«.