okusi mest / 4. maja 2022

Kamniška kajžerca

Polobarjena klobasa, ki temelji na družinskem izročilu kamniškega mesarja Podgorška.

Poizkusite jo lahko v Kamniku.