novice / 22. oktobra 2019

Novost v Idriji: nov center za obiskovalce in razstava

Center za obiskovalce UNESCO globalnega Geoparka Idrija z razstavo »Zapisano v kamninah«

Zavod za turizem Idrija, v sklopu projekta Danube GeoTour, odpira nov Center za obiskovalce UNESCO globalnega geoparka Idrija z razstavo »Zapisano v kamninah«. Nahaja se v prostorih nekdanje gostilne Nebesa, kamor se je preselil tudi TIC Idrija.

Center bo glavna vstopna točka za obiskovalce UNESCO Globalnega Geoparka Idrija. Obiskovalci si lahko v Centru ogledajo zanimivo razstavo z maketami, modeli, eksponati, animacijami in video predstavitvami, s pomočjo katerih bodo vsebine spoznavali vsi, ki jih ta snov le bežno zanima in tudi tisti, ki se v vsebino razstave želijo bolj poglobiti.  Najmlajšim so namenjene tri otroške točke, kjer bodo na igriv in interaktiven način odkrivali naravne zanimivosti in zakonitosti. V Centru so tekom cele razstave, na zanimiv in sodoben način, s pomočjo digitalne tehnologije, predstavljeni tudi projektni partnerji.

Glavna nit razstave je o tem, kako so Zemljine sile vplivale na nastanek idrijskega območja in izoblikovale življenje. Predstavlja vsebine s celega območja UNESCO globalnega Geoparka Idrija. Z razstavo želimo spodbuditi obiskovalce, da poleg obiska naših glavnih turističnih ponudnikov v mestu Idrija, obiščejo tudi idrijsko podeželje, si tam ogledajo naravne in kulturne znamenitosti ter pridejo v stik s  turističnimi ponudniki izven mesta in se pri nas zadržijo dlje časa.

Uvod v idrijsko zgodbo je osnovna razlaga nastanka našega planeta ter procesov, ki naš planet ohranjajo živega, da se stalno spreminja. Prikazati želimo, da procesi v in na Zemlji v svoji osnovi določajo okolje, kamninsko in morfološko pestrost, ki se mu prilagajajo rastline in živali ter nenazadnje tudi človek s svojim načinom življenja. Pomembno sporočilo razstave je, da se globalni procesi odražajo tudi lokalno.

Zavod za turizem Idrija je v ta namen pridobil 104.000,00 EUR iz skladov Evropske unije (ESRR, IPA), kar predstavlja 85% proračuna za vzpostavitev centra in zavzema stroške osebja, administracije, potne stroške, stroške zunanjih izvajalcev, opreme, infrastrukture za samo razstavo. Preostalih 15% je zagotovila Občina Idrija. Poleg tega je Zavod za turizem Idrija iz svojega proračuna za delovanje UNESCO globalnega Geoparka Idrija za opremo v centru namenil 24.650,00 EUR. Sredstva za ureditev prostorov, primernih za izdelavo razstave ter delovanje TIC-a je zagotovila Občina Idrija.

 

Več o dogodku.

Visit Idrija.