novice / 31. julija 2019

Pobuda za kulturno dediščino 2021-2027

V Združenju zgodovinskih mest Slovenijo smo pripravili Pobudo za umestitev celostnega ukrepa varstva in razvoja kulturne dediščine  v razvojne dokumente izvajanja kohezijske politike 2021-2027, ki smo jo naslovili na  Ministrstvo za kulturo,  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko ter pristojne ministre.

Občine članice Združenja imajo na svojem ozemlju okrog 40 % najkvalitetnejših kulturnih spomenikov v Sloveniji, kar predstavlja njihovo kulturno bogastvo in razvojno priložnost, a hkrati prinaša tudi izzive. Za financiranje varstva in obnove kulturnih spomenikov in kulturne dediščine na njihovem območju so potrebna velika sredstva. Po nekaterih ocena bi v Sloveniji na leto potrebovali okrog 20 mio EUR sredstev za investicijska in redna vzdrževalna dela na kulturni dediščini. V proračunu RS za leto 2019 pa je za sofinanciranje obnove vseh kulturnih spomenikov v Sloveniji na voljo skromnih 850.000 EUR. Naj mesta ob tem spomnimo, da v obstoječem programskem obdobju 2014-2020 za kulturno dediščino ni bilo na voljo kohezijskih sredstev. Zato smo prepričani, da so kohezijska sredstva iz nove perspektive 2021-2027 edini možni vir za financiranje in sofinanciranje ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov v Sloveniji.

V Združenju smo tako pripravili »pobudo za dediščino 2021-2027«, katere namen je, da se v novi finančni perspektivi zagotovi sredstva za obnovo kulturne dediščine. Kulturna dediščina je naša identiteta, je narodovo bogastvo, je del našega zgodovinskega spomina, zato se z vsakim propadom in podrtim kulturnim spomenikom briše naša sled v prostoru …

Pobuda je doživela široko javno podporo, na odgovornih pa je, da ji prisluhnejo.

Pobuda 2021-2027