novice / 25. julija 2023

Posvetovalno srečanje o vključevanju kulturne dediščine v šole

Na Ministrstvu za kulturo je potekalo 1. srečanje posvetovalne skupine projekta Šola prenove za nove generacije.

Posvetovalno skupino sestavljajo strokovnjaki in predstavniki nacionalni inštitucij Ministrstva za kulturo, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Zavoda RS za Šolstvo, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ZRC SAZU, Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete, Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije in drugi.

Namen delovanja posvetovalne skupine je spremljati izvajanje projektnih aktivnosti pri vključevanju kulturne dediščine v učni proces osnovnih šol. V konstruktivnem pogovoru in izmenjavi mnenj so člani posvetovalne skupine ocenili, da projekt dobro poteka, in podali priporočila, predloge ter dragocene strokovne izkušnje, ki bodo projektnim partnerjem v pomoč pri pripravi novih učnih vsebin, zasnovi priročnika za učitelje, izdelavi novih didaktičnih pripomočkov in didaktičnih orodij ter e-gradiva za to, da bo nov način poučevanja, katerega pomemben del so tudi predlogi za medpredmetno povezovanje, v učnem okolju slovenskih osnovnih šol čim bolje sprejet ter učiteljem v spodbudo in pomoč.

Več o projektu Šola prenove za nove generacije izveste tukaj.