novice / 25. novembra 2020

REDNA LETNA SKUPŠČINA

online, 25. november 2020

Sprejeli so POROČILO O DELU za leto 2020 in PROGRAM DELA za leto 2021.  

 

Članice Združenja so letos prvič izvedle online redno letno skupščino, ki  jo je vodil župan Kamnika, gospod Matej Slapar. Potekala je brez težav, pogrešali smo le naše srečanje in druženje, ki je običajno po zaključenem formalnem delu skupščine.

Na skupščini so bili prisotne vse občine članice združenja, ki so jih večinoma zastopali župani, skupaj pa je bila prisotna velika večina vseh članov.

Na dnevnem redu je bilo poročilo o opravljenem delu in finančno poročilo združenja za leto 2020. Generalna sekretarka se je uvodoma zahvalila članicam in članom programskega odbora  za konstruktivno in aktivno sodelovanje, ker le dobro sodelovanje je pogoj za uspešno delo, poročilo o delu je skupščina sprejela soglasno.

Kljub omejitvam povezanim z virusom covid-19 smo program dala izvedli v celoti, oz. ga bomo do konca leta. V sodelovanju in sofinanciranju Slovenske turistične organizacije smo izvedeli vrsto promocijskih aktivnosti, dobrega odziva je bila deležna skupna predstavitev mest na sejmu Alpe Adria ter izjemno uspešna digitalna kampanja, skupaj z nagradno igro, Zdaj je čas za moje mesto, v sklopu vseslovenske motivacijske kampanje Zdaj je čas. V okviru kampanje in nagradne igre smo v Združenju pridobili 12 zlatih ambasadorjeve, ki so v času poteka kampanje obiskali vseh 17 zgodovinskih mest in fotografijo objavili na Instagramu.

V jesenskem delu smo v združenju na povabilo STO sodelovali na več promocijsko-trženjskih dogodkih, srečanje z agenti je v živo potekalo v Benetkah, kjer je kot gost sodeloval Koper, ostala srečanja pa so bila virtualna, webinar za avstrijski trg, skupaj s Piranom, virtualni sejem za regijo DACH (Nemčija, Avstrija, Švica), v sodelovanju z Radovljico,  webinar za trg Benelux, Francijoi, Italijo, v sodelovanju s Koprom.

V letošnjem letu smo veliko pozornost namenili izobraževanju, ki je prav tako potekalo v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, na temo oblikovanja vsebin za 5* doživetja. Izvedli smo štiri delavnice, katerih glavna tema je bila oblikovanja kulturne ponudbe in vključitev njenih vsebin v pripravo vrhunskih, 5* doživetij v zgodovinskih mestih. Delavnice so bile zelo dobro obiskane, dosegle so svoj namen in v naslednjem letu pričakujemo 5 * doživetja v zgodovinskih mestih, ki bodo vključevale kulturne vsebine.

Izvedbo delavnic Šole Prenove je bila okrnjena zaradi omejitev vezanih na preprečevanje širjenja virusa,  vendar smo vseeno izvedli 3 odlične delavnice.

Dobra novica nas je dosegla poleti, ko smo dobili obvestilo, da je bilo Združenje ponovno uspešno na razpisu Ustvarjalna Evropa in smo dobili odobritev projekta in sredstva za projekt REFRESH+, Young Artists Refreshing Heritage Sites and Legends, ki predstavlja nadaljevanje projekta REFRESH+, ki smo ga zaključili konec leta 2019.

V drugi točki je generalna sekretarka Mateja Hafner Dolenc predstavila predlog Programa dela in finančni načrt za leto 2021, ki je nastal v sodelovanju s programskim odborom.

Naslednje leto Združenje obeležuje 20 letnico svojega delovanja, saj je bilo ustanovljeno na Ptuju, 12. junija 2001. Naše praznovanje bo potekalo skozi vse leto, saj prav za jubilejno leto pripravljamo izvedbo kulturnega abonmaja, ki povezuje 18 zgodovinskih mest, 18 vrhunskih kulturnih dogodkov in 18 izjemnih izvajalcev, različnih umetniških zvrsti.

V programu dela za 2021 nadaljujemo promocijske aktivnosti, ki bodo potekale v sodelovanju s STO, nekatere bomo pa mesta izvedla sama, močno bomo okrepili naše aktivnosti na področju digitalnih vsebin, digitalnem oglaševanju doma in na tujem ter trženju produkta Mesta in kultura.

Velik del našega programa bo namenjen izvajanju projekta REFRESH+, kjer bomo mesta poleg projektnih vsebin dodale še vsebine, namenjene vsem mestom, članicam. Vsako mesto bo oblikovalo svojo ekipo mladih, ki bodo pod vodstvom mentorjev s pomočjo ene od umetnosti oživili izbrano legendo, njihovo delo pa bo potekala po enakem modelu kot uradni del projekta. V okviru projekta bomo zaposlili Sanjo Marijo Pellis, ki bo koordinator projekta v imenu Združenja, kot vodilnega partnerja.

V letu 2021 bomo razširili program dela Šole Prenove in poiskali povezave in sodelovanje z vsebinsko sorodnimi institucijami, zato da bo Šola Prenove lahko še uspešneje nagovarjala, osveščala in izobraževala o pomenu ohranjanja starih znanj in obrtnih spretnosti za kvalitetno prenovo. Tudi program del za leto 2021 so člani skupščine sprejeli soglasno.

Skupščina je formalno potrdila sprejem Občine Brežice in Zavoda za turizem Ptuj v Združenje zgodovinskih mest Slovenije. Veseli smo novih članic in jima želimo uspešno delo, dobro sodelovanje

z vsemi članicami.

Župan Kamnika Matej Slapar je vse prisotne, vse župane mest ter člane programskega obora povabil na srečajo v Kamnik, ki bo organizirano takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Tema srečanja bo priprava na črpanje sredstev iz programa za okrevanje RRF ter razgovor o poteku obnove v zgodovinskih mestih.