zgodbe preteklosti / 9. maja 2022

Jože Toporišič

Akademik Jože Toporišič se je rodil leta 1926 na Mostecu pri Brežicah. Je eden pomembnejših jezikoslovcev iz polovice prejšnjega stoletja. Predvsem je poznan po svoji Slovenski slovnici, prav tako je soavtor dveh temeljnih slovenskih jezikoslovnih del: Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovenski pravopis ter avtor Enciklopedije slovenskega jezika.

Na Oddelku za slovanske jezike in književnosti je od leta 1963 predaval slovenski knjižni jezik. Vse do upokojitve leta 1996 je bil tudi predstojnik katedre za slovenski knjižni jezik in stilistiko, ki je bila ustanovljena na njegovo pobudo.

Za svoje delo je bil odlikovan s srebrnim častnim znakom svobode Republike Slovenije, Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in na področju slovenskega jezikoslovja.

Leto 2016 je bilo v njegov spomin razglašeno za Toporišičevo leto, v katerem so potekale številne aktivnosti za ohranjanje in predstavljanje neprecenljive dediščine akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča: poimenovanje OŠ Dobova v OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, spominska plošča na rojstni hiši na Mostecu, spominsko obeležje v Ljubljani, razstava v Posavskem muzeju Brežice …

Oglejte si: Spominsko ploščo na Toporišičevi rojstni hiši na Mostecu.

Obiščite Brežice