novice / 28. November 2020

URADNI ZAČETEK PROJEKTA REFRESH+

Young art(ist)s refreshing heritage sites and legends

 

27.11.2020 se je, z online »Kick-off« sestankom vseh partnerjev, uradno pričel projekt ReFresh+ (Young art(ist)s refreshing heritage sites and legends), sofinanciran iz programa Kreativna Evropa/Kultura. 

V projektu, ki traja 2 leti in je skupno ovrednoten na 314.546 eur, poleg vodilnega partnerja – Združenje zgodovinskih mest Slovenije – sodelujejo še:

  • Moldavski narodni muzejski kompleks iz Iasija (Romunija), 
  • Univerza Fundacija San Antonio iz Murcie (Španija),
  • Univerza iz Turkuja (Finska) in
  • Kulturno središče »Culture hub Croatia« iz Splita (Hrvaška).

Projekt ReFresh+ je pripravljen kot nadaljevanje projekta ReFresh – Young art(ist)s refreshing heritage sites, zaključenega 2019. Na podlagi kvalitetnega sodelovanja projektnih partnerjev, uspešnega poteka in zaključka projekta, predvsem pa na podlagi odličnih odzivov sodelujočih mladih umetnikov, je bila sprejeta odločitev o pripravi in prijavi nadaljevanja projekta. Vodilno temo iz projekta Refresh – oživljanje kulturnih spomenikov in lokacij kulturne dediščine z energijo mladih umetnikov različnih umetniških zvrsti in njihovimi novimi umetniškimi deli – je v projektu ReFresh+ dopolnjena  z oživljanjem legend ter dodan še poslovni del, kjer bodo razviti načini, kako dela mladih umetnikov postaviti ali vključiti na mednarodni trg umetnosti oz. kulture.

V okviru projekta bosta vzpostavljeni dve skupini mladih umetnikov, ki bosta oživili po eno izbrano legendo iz Slovenije in Romunije s pomočjo različnih umetniških zvrsti: gledališče, glasba, animacija, video, fotografija, likovna dela,… Spoznavanje in usposabljanje članov skupin mladih umetnikov je načrtovano aprila 2021 v Splitu, predstavitve njihovega dela pa na produkcijskih tednih v Sloveniji (oktober 2021) in Romuniji (februar 2022). Da bi mladi umetniki znali svoje umetniško ustvarjanje tržiti tudi po zaključku projekta, pa je namenjeno izobraževanje – Razvoj oz. krepitev poslovnih sposobnosti, ki bo izvedeno junija 2022 v Španiji.

Vzporedno se bo projekt izvajal tudi v 18-ih slovenskih mestih, članicah Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Vsako od mest je k sodelovanju pozvalo šole in druge zainteresirane institucije, društva, skupine,… k oblikovanju skupine mladih (bodočih) umetnikov, ki bodo uprizorili legendo v posameznem mestu z namenom uporabe le-te za obogatitev turistične ponudbe mesta. Skupine iz Slovenije bodo imele priložnost svoje delo predstaviti na produkcijskem tednu v Škofji Loki, oktobra 2021.